เหรียญเซียนแปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี “ไหว้แปะมีแต่เฮง”

เซียนแปะโรงสี ฆราวาสชาวจีนผู้เรืองเวทย์

เปิดรับความเฮง เหรียญรุ่นพิเศษ เหรียญเซียนแปะโรงสี “ไหว้แปะมีแต่เฮง”

จากเซียนแปะโรงสี ฆราวาสชาวจีนผู้เรืองเวทย์ ขึ้นชื่อและนิยมขอพรเรื่อง การเงิน การงาน การทำธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรือง เทพเจ้าสามตาแห่งความเมตตากรุณา หากท่านได้บูชาเซียนแปะ ช่วยเสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทุกๆ ด้าน

เหรียญรุ่นพิเศษ เหรียญเซียนแปะโรงสี “ไหว้แปะมีแต่เฮง” นี้
พิธีบวงสรวง ณ.ศาลานที ทองศิริ วัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี วันที่ 7 กันยายน 2560

พิธีพุทธาภิเษกอันยิ่งใหญ่ เปิดโลก เปิดฟ้า เปิดดิน ปลุกเสกโดยเกจิดัง พระ 100 รูป สวดเจริญพุทธมนต์ ทำพิธีไทย และ พิธีจีน ณ มณฑลพิธีวัดท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญจ.อ่างทอง

รายนามพระสงฆ์นั่งอธิษฐานจิต

 1. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (เจ้าคุณพระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 2. พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ (เจ้าคุณรักษ์ )
  วัดสุทธาวาส อ.ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
 3. พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว)วัดมณีชลขัณฑ์ จ. ลพบุรี
 4. พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (หลวงพ่อสนั่น สุนันโท) วัดกลางราชครูธาราม จ.อ่างทอง
 5. หลวงพ่อเมียน กัลยาโณ วัดบ้านจะเนียง จ.บุรีรัมย์
 6. หลวงปู่ทองคำ สุวโจ สงฆ์ย่านยาว จ. พิษณุโลก
 7. พระครูธีรวุฒิคุณ วัด ระฆังโฆสิตารามวรวิหาร
 8. พระครูสุเมธานุวัตร (พระอาจารย์ปื้ด) วัดตลาดใหม่ จ.อ่างทอง
 9. พระสมุห์ชิษณุพงศ์ ปญญฺาวุฑโฒ (หลวงตาเต๋า)
  วัดสุวรรณเจดีย์ จ.อยุธยา
 10. พระอาจารย์ปี๊ วัดหนองสอด จังหวัดชัยนาท
 11. พระอาจารย์ประสิทธิ์ อริโย วัดซับกองทอง จ.เพชรบูรณ์
 12. พระครูสมุห์คำนวน ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
 13. หลวงพ่อสำเริง นริสสโร ( พระอาจารย์อุดมโช) วัดบ้านตระกวน จ.ศรีสะเกษ
 14. พระอาจารย์เก่ง วัดท่าเสา จ.สุมทรสาคร
 15. พระครูสรพาจน์โฆสิต (พระอาจารย์หนุ่ม) วัดบางแวก จ.กรุงเทพฯ
 16. พระครูเกษมธรรมวงศ์ วัดประดู่ฉิมพลี จ.กรุงเทพฯ
 17. หลวงพ่อแฮ้ว วัดยางเอน จ. ระยอง

รีวิวเหรียญเซียนแปะโรงสี

เหรียญเซียนแปะโรงสี

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ

ท่านสามารถเช็คราคาและ
สั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตทันทีผ่าน Shopee

สั่งเหรียญเซียนแปะโรงสี ผ่าน Shopee ได้ทันที
สั่งเหรียญเซียนแปะโรงสี ผ่าน Shopee ได้ทันที