ตะกรุดไผ่ตันจารมือ

ตะกรุดไผ่ตันจารมือ-อ.น้อย

ตะกรุดไผ่ตันจารมือ

อาจารย์น้อย เข็มทองคะนองฤทธิ์

ตะกรุดไผ่ตันจารมือ อ.น้อยเข็มทองคะนองฤทธิ์ ลงอักขระเลขยันต์เต็มสูตร

ตะกรุดไผ่ตันนั้นเป็นของวิเศษ จัดอยู่ในประเภทของคงทน คนโบราณชอบแสวงหากันมาก เชื่อเป็นของที่ดีที่เทพารักษ์ดูแลรักษา นานๆถึงจะปรากฏว่ามีคนพบเห็น ส่วนใหญ่แล้วจะพบโดยบังเอิญ หรือพบจากการนิมิต เช่น ไปตัดต้นไผ่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น แล้วไปพบลำไผ่ที่ตันไม่เป็นรูกลวงเหมือนไม้ไผ่ทั่วไป เรียกกันว่าไผ่ตัน หรือบางครั้งเกิดเหตุไฟไหม้ป่า ต้นไม้ชนิดอื่นถูกไฟไหม้ แต่กอไผ่ตันหรือลำไผ่ที่มีลักษณะตันกลับไม่ถูกไฟไหม้ เป็นต้น

พุทธคุณของตะกรุดไผ่ตัน ถือว่าเป็นของวิเศษ ป้องกันไฟ ดีเยี่ยมทางด้านมหาอุด คงกระพัน เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปลอดภัย

ตะกรุดไผ่ตันจารมือ-อ.น้อย

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ