ตะกรุดจตุเทวา

ตะกรุดจตุเทวา

ตะกรุดจตุเทวา

หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏีทอง

ตะกรุดจตุเทวา หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏีทอง งานเป่ายันต์พรหมสี่หน้า ครั้งที่ 12

ตะกรุดรุ่นนี้อัญเชิญบารมีแห่งจตุเทวา คือ เทวดาทั้ง 4 พระองค์ ประกอบด้วย

  1. ท้าวรัฐะมหาราช คุมทิศตะวันออก เป็นผู้ปกครองคนธรรพ์เทวดา
  2. ท้าววิรุฬหกะมหาราช คุมทิศใต้ เป็นผู้ปกครองกุมภัณฑ์เทวดา
  3. ท้าววิรูปักษ์มหาราช คุมทิศตะวันออก เป็นผู้ปกครองนาคะเทวดา
  4. ท้าวเวสสุวรรณ มหาราชคุมทิศเหนือ เป็นผู้ปกครองยักขเทวดา

พุทธคุณตะกรุดรุ่นนี้

  • แรงเหลือหลาย ช่วยผู้บูชาให้มีโชคชัยมีเงินมีทอง เพราะท่านเทวดาเหล่านี้คุมเรื่องโภคทรัพย์ด้วย ไม่ว่าจะไปไหน เข้าป่า เข้าเขา ไม่ต้องกลัว ผีเจ้าเข้าสิงโดนกระทำย่ำยี แก้ออกหลุดหมด สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยข้าวของเงินทอง สำเร็จในการทำมาหากิน การค้าขาย นายหน้า นายประกัน แต่ทั้งนี้ต้องมีความเชื่อมั่นเคารพศรัทธาในพระรัตนตรัย ในท้าวมหาราชผู้เป็นใหญ่ ลูกน้องบริวารท่านทั้งที่เป็นกุมภัณฑ์ วิทยาธร คนธรรพ์ ครุฑ นาค ยักษ์ จะคอยช่วยเหลือ อุดหนุนเราอยู่เสมอตะกรุดนี้จึงดีทุกที่ทุกทิศ ทุกทาง ดีทุกเวลา
ตะกรุดจตุเทวา

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ