ตะกรุดปัญญาอินทร์

ตะกรุดปัญญาอินทร์-ลพ.ชำนาญ

ตะกรุดปัญญาอินทร์

หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปทุมธานี

ตะกรุดปัญญาอินทร์ หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปทุมธานี

สุดยอดของขลัง อันเป็นที่รักของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาทุกชั้นฟ้าให้ความช่วยเหลือ มนุษย์และ อมนุษย์ ถ้วนหน้าให้ความอุดหนุน เป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ภัยใหญ่ ทุกข์ใหญ่จะไม่เกิดกับเรา

ตะกรุดชุดนี้มี 9 ดอก สร้างมาแล้ว 4 ดอก ตะกรุดแต่ละดอก มีอานุภาพเป็นเอกเทศสามารถใช้ได้สารพัดนึก ปีนี้มีฤกษ์

หลวงพ่อกำหนดให้สร้างตะกรุด “ปัญจอินทรา” แปลว่า “พระอินทราธิราชเจ้าดาวดึงสวรรค์แสดงอานุภาพ ๕ ทิศโลกธาตุ” ลำพังพระอินทร์องค์เดียวก็มีผลเหลือแหล่แล้ว ทรงแสดงอานุภาพ มีผลใหญ่โตพุ่งเป็น ๕ สายกับท่านที่ใช้ตะกรุดดอกนี้

ปัญจ แปลว่า ๕ (ห้า) อินทรา มาจากคำว่า อินทระ หมายถึงพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก ยิ่งใหญ่บนสวรรค์ ตะกรุดนี้จึงอ้างบุญใหญ่ที่จะเกิดกับกับท่านที่ใช้ตะกรุดดอกนี้ อย่างตามคุณสมบัติผู้เป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ ยิ่งโต กว่าอะไรทั้งหมด

ตะกรุดปัญญาอินทร์-ลพ.ชำนาญ

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ