พระผงท้าวมหาพรหมสุริยเทพ

พระผงไหว้ครูบูรพาจารย์

พระผงท้าวมหาพรหมสุริยเทพ

หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว

พระผงท้าวมหาพรหมสุริยเทพ รุ่นนี้บูชาเอาไว้ก็ย่อมเปรียบเสมือนมีตัวแทนรูปสมมุติของท่าน ไว้กราบไหว้บูชา ย่อมเป็นสื่อถึงองค์ท่านได้เช่นกัน หากมีความทุกข์ร้อนอันใด หรือประสงค์ให้บารมีของท่านแผ่รักษาคุ้มครองเรา ปารถนาขอพรจากองค์ท่านก็ยกเหรียญนี้ขึ้นจบอธิฐาน ก็ย่อมเสมือนได้กราบท่าน ได้ขอพรจากองค์ท่านเช่นเดียวกัน จะบังเกิดความสำเร็จสมหวังดุจเดียวกันทุกประการ

หลวงปู่กาหลง ท่านตั้งใจทำเพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีไว้บูชาท่านท้าวมหาพรหมสุริยเทพที่หลวง ปู่ท่านเคารพและนับถือ ของดีสร้างน้อยๆ

คาถาบูชา ตั้งนโม 3 จบ

  • โองการพินธุนาถังอุปปันนัง พรหมาสะหะปตินามะ อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปทุมัง ทิสวา นะโม พุทธายะ วันทะนัง
  • สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะตะถาคโต สิทธิเตโชชะโยนิจจังง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม
  • สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ อเสสะโต เมตตา กรุณา การุณยัง ทะยาวิสาโสปิยามนาโป เม สัพพะโลกัสมิงฯ

พระคาถานี้สวดวันละ 5 จบ หันหน้าสู่ทิศตะวันออกจะเกิดลาภผลสักการะดีนัก จะมีบุญบารมีทรัพย์สมบัติมากขึ้น อุบัติเหตุอันตรายเสนียดจัญไรต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเลย พระพรหม เทพเทวดาย่อมให้พรรักษาตัวเราแล ทำให้เกิดโชคลาภนานัปการ มีความสุขสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

พระผงไหว้ครูบูรพาจารย์

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ

ท่านสามารถเช็คราคาและ
สั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตทันทีผ่าน Shopee

สั่งพระผงท้าวมหาพรหมสุริยเทพ ผ่าน Shopee ได้ทันที
สั่งพระผงท้าวมหาพรหมสุริยเทพ ผ่าน Shopee ได้ทันที