ลูกอมผงจินดามณี

ลูกอมผงจินดา

ลูกอมผงจินดามณี

หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

ลูกอมผงจินดามณี หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

อุปเทห์การใช้ยาวาสนาจินดามณี

“ผู้ใดได้กิน จะสวัสดิ์โสภินกว่าคนทั้งหลาย พัสดุเงินทอง จักพูนกูล นองกว่าโลกหญิงชาย
นำมาบูชา อหิวาต์ก็มิวาย ระงับอันตราย ทั้งสี่กริยา
โทษหนักเท่าหนัก มาตรแม้นประจักษ์ถึงกาลมรณา
ถ้าแม้นใครกินซึ่งยา วาสนา กลับน้อยถอยคลาเคลื่อนคลายหายเอย”

ผงยาวาสนาจินดามณี นี้เป็น ผงยาชั้นวิเศษสุด ซึ่งตำราการสร้างยาจินดามณีนี้ว่ากันว่า ตกทอดกันมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา ว่ากันว่าสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ผู้ซึ่งเป็นพระเถระอาจารย์ฝ่ายสงฆ์ที่สมเด็จพระนเรศวรเลื่อมใสศรัทธามาก เป็นผู้ถือตำรานั้นไว้ และท่านได้สร้างยาจินดามณีนี้ แจกจ่ายแก่ทหารหาญในยุคนั้น ด้วยเพราะใช้ได้ผลดีนักแล

คุณวิเศษของตัวยาจินดามณี

  • ที่กล่าวกันไว้คือผู้ใดกินยานี้จะมีลาภผลบังเกิดแก่ตน ถ้าบูชาจะป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แม้ผู้ที่ต้องโทษทัณฑ์แม้ต้องถึงตายก็จะบรรเทาเบาบางลง ผู้ป่วยหนักแม้จวนเจียนตายหากได้กินยานี้จะรอดตายหายจากโรค
  • ติดตัวเข้าป่าเขาจะป้องกันคุณไสย คุณคน สัตว์ร้าย และภูตผีทั้งหลาย ถ้าเกิดคดีความใดๆ ให้เอาเม็ดยาแช่น้ำ และ ทำน้ำมนต์ ความจะสูญ ผู้ใดที่ใกล้ถึงแก่มรณภาพ อาจช่วยให้ฟื้นคนสติได้ชั่วคราวโดย ฤทธิ์ยาจินดามณีจะช่วยประชุมธาตุให้อินทรีและจิตวัญญาณอยู่ครบ เพื่อให้มีสติมีกำลังในการสั่งเสียลูกหลานเป็นครั้งสุดท้าย และ เพื่อให้เตรียมตัวตายอย่างสงบ ๆลๆ

ตำราสมัยอยุธยานี้ได้ตกทอดต่อมา ยังสำนักวัดกลางบางแก้ว โดยผู้ได้รับไว้ และมีการบันทึกไว้แน่นอนคือ อาจารย์ทองเจ้าอาวาสองค์ก่อนหน้าหลวงปู่บุญ โดยสูตรนี้ได้บันทึกไว้ในสมุดข่อยลงทองล่องชาดไว้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของวัดต่อมาตำรานี้ได้ตกทอดสู่หลวงปู่บุญเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว และท่านได้สร้างยาจินดามณีตามตำรับโบราณแจกจ่ายแก่ศิษย์ในยุคนั้นจนมีเรื่องราวเล่าขานถึงคุณวิเศษของยาจินดามณีไม่รู้จบ

ลูกอมผงจินดา

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ