หลวงปู่หลิว รุ่นจ้าวทรัพย์

หลวงปู่หลิว รุ่นจ้าวทรัพย์

หลวงปู่หลิว รุ่นจ้าวทรัพย์

หลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่หลิว รุ่นจ้าวทรัพย์
พญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

คนที่มาส่วนใหญ่จะมาขอโชคลาภ ขอหวยจาก หลวงปู่หลิว และ พญาเต่าเรือน
เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง และครอบครัว มีความเชื่อกันว่า ถ้าได้ลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือน จะทำให้มีอายุยืน ร่างกายแข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ค้าขายร่ำรวย และมีวัตถุมงคลที่นี่มีชื่อเสียง เรื่องวัตถุมงคลด้านพุทธคุณ “เมตตามหานิยม ด้านค้าขาย”

คาถาขอลาภเต่าหลวงปู่หลิว

 • ( ตั้งนะโม 3 จบ )
 • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและคุณบารมีของ หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง แล้วสวดว่า
 • จะขอลาภหลวงปู่หลิวจะมะหาเถรา
 • สุวรรณณะมามา ระชะมามา เพชรชะมามา
 • อาหาระมามา ขาทะนียะมามา โภชะนียะมามา
 • สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพะบูชา ภะวันตุเม
 • นะชะลีติ อาคัจฉัยยะ อาคัจฉาหิ
 • ( ท่อง 1 จบ )
 • จากนั้นจึงตามด้วยคาถาพญาเต่าเรือนดังนี้

คาถาพญาเต่าเรือน

 • นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะอะอุอะ
 • ( ท่อง 5 จบ หรือ 9 จบ )
หลวงปู่หลิว รุ่นจ้าวทรัพย์

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ