ตะกรุดมหาก่าสะท้อนพอกครั่งปิดทอง

ตะกรุดมหาก่าสะท้อนพอกครั่ง

ตะกรุดมหาก่าสะท้อนพอกครั่งปิดทอง

ครูบาเทวฤทธิ์ อภิวังโส วัดป่าโพธิญาณรังสี

ตะกรุดมหาก่าสะท้อนพอกครั่งปิดทอง ครูบาเทวฤทธิ์ อภิวังโส วัดป่าโพธิญาณรังสี

ยันต์ก่าสะท้อน เป็นยันต์ที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้นิยมยันต์ล้านนาทั้งหลาย คำว่า “ก่า” เป็นภาษาล้านนา แปลว่า ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น คุณวิเศษของยันต์ก่าสะท้อนนั้น สามารถป้องกันอันตรายต่างๆทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็น มนต์ดำ คุณไสย คุณผี คุณคน ที่กระทำย่ำยีมาใส่เรานั้นตะกรุดนี้จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับไปยังผู้ทำของทำคุณไสยใส่เราได้ตามกฎแห่งกรรม

คาถากาสะท้อน

  • การบริกรรมคาถาก่าสะท้อน ให้เริ่มด้วยการตั้งนะโม ๓ จบ แล้วตามด้วยคาถาที่ว่า “พุทธัง อะระหัง กัณหะ ธัมมัง อะระหัง กัณหะ สังฆัง อะระหัง กันหะ สัมมาทางไหน สัมไปทางนั้น”
  • โดยมีอุปเท่ห์ว่า ผู้ใดบริกรรมคาถาบทนี้เป็นประจำป้องกัน อันตรายได้ทุกอย่างแล ใช้กาวนาปัดคุณไสยที่ผู้ถูกกระทำ สำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าถูกคุณไม่ว่าคุณผี คุณคน ใช้ภาวนาปัดออก ได้ผลแน่นอนภาวนาเรื่อยไป ใช้ในขณะนั่งสมาธิ
ตะกรุดมหาก่าสะท้อนพอกครั่ง

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ