แหวนพิรอด 9 ยอด เทวฤทธิ์

แหวนพิรอด 9 ยอด เทวฤทธิ์

แหวนพิรอด 9 ยอด เทวฤทธิ์

อาจารย์ตี๋ ถักเชือกขาด

แหวนพิรอด 9 ยอด เทวฤทธิ์ อาจารย์ตี๋ ถักเชือกขาด ของมงคล ที่ท่านสร้างไว้น้อยมากๆ คำว่า 9 ยอด คือ ยอดของยันต์ ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 9 ทาง ดังจะผูกเป็นวลี 9 ทางดังนี้ ชาตรี – แคล้วคลาด – กันภัย – มหาระงับ – ดับทุกข์ – สุขล้น – พ้นสงสาร – การงานรุ่ง-พยุงดวง

ท่านเป็นพระอาจารย์ชื่อดังเรื่อง การสักยันต์เก้ายอด ให้ลูกศิษย์ ใครที่มี ยันต์เก้ายอด ติดกายเข้ารณรงค์สงครามลูกปืนมาเป็นห่าฝน มีดดาบคมกริบไม่เคยระคายผิว คำว่า เก้ายอด คือ ยอดของยันต์ ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 9 ทาง ดังจะผูกเป็นวลี 9 ทางดังนี้

  • ยอดที่ 1 ชาตรี : โดนของหนัก ของเบา ของแหลม ของคม ไม่ระคายผิว
  • ยอดที่ 2 แคล้วคลาด : ศัตรูหมู่มารเหตุเพศภัยอันใดแคล้วคลาดผ่านพ้นจากเราไปหมด
  • ยอดที่ 3 กันภัย : ภัยจากทิศทั้ง 4 บนบก บนน้ำ บนอากาศ ทำอันตรายเรามิได้
  • ยอดที่ 4 มหาระงับ : ดับเรื่องร้อนเลวร้ายขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นความเป็นคดี ระงับดับหมดทุกเรื่อง
  • ยอดที่ 5 ดับทุกข์ : ทุกข์ภัยที่เกิดกับตัวลำบากยากจนหน้าดำคล้ำหมอง หายจืดจางไป
  • ยอดที่ 6 สุขล้น : ทวีความผาสุก เกษมสำราญ ทั้งสุขภาพจิต สุขภาพใจ
  • ยอดที่ 7 พ้นสงสาร : จิตเกาะเกี่ยวกับธรรมคุณความดีงาม ละชั่วประพฤติเลว ทำดีตลอดไป
  • ยอดที่ 8 การงานรุ่ง : หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจ้านายรัก ลูกน้องหนุน เพื่อนร่วมงานดี
  • ยอดที่ 9 พยุงดวง : แก้ทุกข์ภัยจากการกระทำของดวงตก ดวงไม่ดี เคราะห์เวรกรรม บรรเทาลงโดยพลั
แหวนพิรอด 9 ยอด เทวฤทธิ์

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ