ตะกรุดใบลานรวยเหนือดวง

ตะกรุดใบลาน

ตะกรุดใบลานรวยเหนือดวง

ปัญจพุทธาคม พระเกจิดัง ๕ รูปปลุกเสก

การนําใบลานมาทําเป็นตะกรุด มีเคล็ดลับว่า

  • ใบลาน อยู่ยอดสูงใบใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาคลุมไปทั่วบาง คลุมทั่วผืนดิน นก หนู ปู ปลาผ่านมาอยู่ให้ใบลานก็จะร่มเย็น เป็นสุข ในลานไม้มงคลที่สูง ถึงการจารพระคัมภีร์ หรือจารึกพระธรรมในพระไตรปิฎก ให้คนใต้กราบไหว้บูชา วงจรชีวิตของ ต้นลานค่อนข้างพิเศษกว่าไม้ตระกูลอื่นๆ คือเมื่อต้นแก่อายุประมาณ 20 ปี จะออกดอก และผล นั่นหมายถึงชีวิตช่วง สุดท้ายของต้นลานสิ้นสุดแล้ว ยืนต้นตายเป็นร่มเงาให้ผืนดินอย่างเดิมไม่ล้ม ใบลานสูตรตํารับล้านนา พระคณาจารย์ท่าน ใช้นํามาทําตะกรุดค้าขายดีนัก ลงยันต์ค้าหมด ขายหมาน ลงหัวใจบนใบลาน โดยเฉพาะใบลานเก่า ต้นที่ช่วงชีวิตสุดท้ายออกดอกครั้งเดียวพอทิ้งดอกก็ยืนต้นตาย

ในสายล้านนานิยมนําสร้างเป็นตะกรุดใบลาน มีคุณวิเศษ ค้าขายดี ทํามาหากิน เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย รวยเหนือดวง ดีนักแล ตะกรุดใบลานรวยเหนือดวง ขลังแรงทางเมตตา สายขาวบริสุทธิ์ต้องลงด้วยใบลานทองเท่านั้น คัมภีร์ธรรม พระสูตรพระวินัย พระไตรปิฎก ที่ศักดิ์สิทธิ์ ต้องลงบนใบลานเพราะ ใบลานถือว่า อยู่ยอด อยู่สูง เหนียวหนักแน่น เป็นของสูงที่ศักดิ์สิทธิ์ ใบลานเท่านั้นที่รองรับยันต์ “รักเรานักแล จารยันต์ ” นะพระฉิมพลี” ตะกรุตทุกตอกจารมือ บริกรรมคาทุกตอก ผูกด้วยด้าย สายสิญจน์ : ให้มีพลังกําลังร้อนแรง ด้วยพุทธคุณวิเศษของสายสิญจน์ ที่ผ่านพิธีเสก จากพระเกจิอาจารย์มามากมาย นับเป็นของวิเศษที่แรงในทุกๆ ด้านเพราะผ่านพิธีปลุกเสก จ ะ มาอย่างเต็มสูตรโบราณ ต้องเสกโดยผู้วิเศษพลังจิตขลัง ตะกรุดใบลาน เรียกเงิน รวยเหนือดวง นี้ใครเสกก็ไม่เที่ยอด พระเกจิดัง ๕ รูป ซึ่งมีวัตรปฏิบัติเรียบง่ายเป็น “พระสุปฏิปันโน * ท่านมีพลังสมาธิจิตดี เชี่ยวชาญในพระเวทมนต์คาถา ฟิลอตถึงเป็นพระสงฆ์ที่หมั่นสร้างบารมีช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ไปทั่ว มีเมตาบารมีเป็นที่ตั้งหมั้น อย่างนี้จึงถูกต้องตรง ที่สุด ที่จะปลุกเสกตะกรุดใบลาน รวยเหนือดวง ที่จัดสร้างโดย วัดราษฎร์ประดิษฐ์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อสบทบทุน บูรณะสร้างฐานพระนอนองค์ใหญ่ ขนาดยาว 28 เมตร เพื่อเป็นที่สัการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสิบไปตลอดถึงทอดกฐิน ตกค้างในถิ่นทุรกันดาร

กล่าวถึง พระเกจิคณาจารย์ทั้ง ๕ รูปที่เมตตารับนิมนต์ปลุกเสก ประกอบด้วย

  • รูปที่ ๑ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ ( หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ ) วัดสุทธาวาสวิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พระวิปัสสนาจารย์ผู้มีพลังจิตสูงมีเมตตาธรรม และเชี่ยวชาญในพระเวทวิทยาคม ปัจจุบันได้รับยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ ชั้นแนวหน้าเมืองไทยที่มีคุณูปการต่อพระศาสนาอย่างยิ่ง
  • รูปที่ ๒. พระครูพิพิธรรรมวิภัช ( หลวงพ่อยอด ) วัดตะคร้อ จ.นครราชสีมา พระเกจิอาจารย์ดังแห่งยุคทรงวิทยาคมขลัง มีเมตตาบารมีตั้งหมั่น เป็นยอดของพระเกจิอาจารย์สายปลุกเสก มหาชนขนานนาม “เทพเจ้าโนนไทย”
  • รูปที่ ๓.พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม ( หลวงพ่อทอง ) วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา ศิษย์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ พระเกจิอาจารย์ ชื่อดังแห่งยุคเสกตถุมงคลยอดแห่งโชคลาภเงินทอง
  • รูปที่ ๔ หลวงปู่สมาน สุธมุโม ที่พักสงฆ์เขายางหัก จ.ราชบุรี พระเกจิอาจารย์ศิษย์สายวิชา หลวงพ่อสุด วัดกาหลง พระเกจิอาจารย์ศรีสังฆมนีราชบุรี ผู้มีเมตตาธรรมทรงวิทยาคมจัง
  • และรูปที่ ๕. พระครูปลัดสุรินทร์ ภททวน หรือที่สาชน เรียกขานว่า พระครูบาสุรินทร์ วัดสุทธาวส วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

พระเถราจารย์ผู้สืบสายวิชาอาคมจากพระเกจิ อาจารย์กว่า ๕๐ รูป ปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเถราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเจ้าพิธีกรรมพุทธาภิเษก ตลอดถึงพิธีกรรม เสริมดวงเสริมชะตารมงคลต่างๆ และเป็นพระเถราจารย์ผู้ตั้งมั่นด้วยจิตเมตตาสร้างทานบารมีแผ่บุญกุศลไปทั่วสารทิศเมตตา วัดราษฎร์ประดิษฐ์ รวมพลังจิตบริกรรมปลุกเสก ตะกรุดใบลานรวยเหนือดวง พุทธคุณแรงในด้านแคล้วคลาด ปลอดภัย ด้านโชคลาภ ด้านเมตตามหานิยม หนุนตวง กลับดวงร้ายกลายเป็นดี ที่สุดแห่งของบจังตํารับโบราณ ปลุกเสกสมโภาซครั้งใหญ่ 17 ตุลาคม 2558 โดยพระเกจิดัง 16 รูป

พุทธคุณ

  • แรงในด้านแคล้วคลาด ปลอดภัย ด้านโชคลาภ ด้านเมตตามหานิยม หนุนดวง กลับดวงร้ายกลายเป็นดี ที่สุด แห่งของขลังตํารับโบราณ โบราณกล่าวว่า ใบลานค้ําดวงขายของดี
ตะกรุดใบลาน

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ

ท่านสามารถเช็คราคาและ
สั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตทันทีผ่าน Shopee

สั่งตะกรุดใบลานรวยเหนือดวง ผ่าน Shopee ได้ทันที
สั่งตะกรุดใบลานรวยเหนือดวง ผ่าน Shopee ได้ทันที