เหรียญตาไข่ วัดเจดีย์

เหรียญตาไข่ วัดเจดีย์

เหรียญตาไข่ วัดเจดีย์

วัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช

เหรียญตาไข่ วัดเจดีย์ วัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช

เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์รุ่นแรก กล่าวกันว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ “บนได้ ไหว้รับ” เรื่อง โชคลาภแก่ผู้เคารพบูชา ประสบการณ์มากมาย

พ.ศ.2526 พระอาจารย์เทิ่มได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูเจติยาภิรักษ์ ในการเตรียมฉลองสมณศักดิ์ ท่านได้เตรียมจัดทำของที่ระลึก แจกชาวบ้าน และเห็นว่าชาวบ้านแถบนี้เชื่อถือศรัทธาบนบานศาลกล่าวเด็กวัดมาก

  • จึงได้คิดทำเหรียญรูปเด็กวัดแบบที่ผู้ใหญ่เที่ยง เมืองอินทร์ได้แกะ สลักไม้ไว้ และตั้งชื่อว่าเหรียญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ โดยไปทำเหรียญ ณ โรงงานชโลธร กทม. พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์ (พระมหาสุพจน์) แห่งวัดสุทัศน์ เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือในการดำเนินการซึ่งได้สร้างเหรียญจำนวนหนึ่ง ปริมาณค่อนบาตรพระ ถือเป็นเหรียญไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นแรก
เหรียญตาไข่ วัดเจดีย์

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ

ท่านสามารถเช็คราคาและ
สั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตทันทีผ่าน Shopee

สั่งเหรียญตาไข่ วัดเจดีย์ ผ่าน Shopee ได้ทันที
สั่งเหรียญตาไข่ วัดเจดีย์ ผ่าน Shopee ได้ทันที