เหรียญบาตรน้ำมนต์ตรัยรัตนมหาบุญญาฤทธิ์

เหรียญตรัยรัตนมหาบุญฤทธิ์-ทองแดง

เหรียญบาตรน้ำมนต์ตรัยรัตนมหาบุญญาฤทธิ์

เหรียญตรัยรัตนมหาบุญญาฤทธิ์ แช่น้ำมันเสือ ปลุกเสกนาน 2 ปี หลายพิธี ทั้งภาคเหนือ กลาง สายใต้เขาอ้อ บารมีแรง แจกทหารใต้ ประสบการณ์เพียบ เสกจนพลังไม่เข้า

 1. เหรียญบาตรน้ำมนต์ตรัยรัตนมหาบุญญาฤทธิ์ ขนาด 4 เซนติเมตร พร้อมซุ้มตั้งบูชา ปลุกนาน 2 ปี เสก16 วาระหลายพิธี ทั้งภาคเหนือ กลาง สายใต้เขาอ้อ บารมีแรง แจกทหารใต้ ประสบการณ์เพียบ
 2. เหรียญตรัยรัตนมหาบุญญาฤทธิ์ เนื้อปลอกลูกปืน กับ เนื้อทองแดง ชุดพิเศษจารมือโดยพระเกจิคณาจารย์ ขนาดห้อยบูชา ปลุกนาน 2 ปี เสก16 วาระหลายพิธี ทั้งภาคเหนือ กลาง สายใต้เขาอ้อ บารมีแรง แจกทหารใต้ ประสบการณ์เพียบ
 3. เหรียญตรัยรัตนมหาบุญญาฤทธิ์ เนื้อทองผสมแช่น้ำมันเสือ ขนาดห้อยบูชา ปลุกนาน 2 ปี เสก16 วาระหลายพิธี ทั้งภาคเหนือ กลาง สายใต้เขาอ้อ บารมีแรง แจกทหารใต้ ประสบการณ์เพียบ

พระยันต์และพระคาถาในเหรียญนี้อธิฐานได้ 108 ประการ ทั้งคงกระพันชาตรี มหาอุตม์ ข่มศัตรู ทำน้ำมนต์ เสริมอิทธิฤทธิ์ ปลุกคาถาวิชาต่างๆ ศักดิ์สิทธิ์มากเกินบรรยาย

รายนามพระเกจิ ที่ปลุกเสกทั้งหมด

 • หลวงพ่อใจ
 • ครูบาคำฝั้น
 • ครูบาวิมาละ
 • หลวงปู่เสน่ห์
 • ครูบากาวิสาละ
 • หลวงปู่บุญเกิด
 • ครูบาจันต๊ะรังสี
 • หลวงพ่อสุพจน์
 • ครูบาดวงจันทร์
 • หลวงปู่ครูบาอุ่น
 • หลวงปู่ครูบาเป็ง
 • หลวงพ่อสุรศักดิ์
 • หลวงพ่อคำนวน
 • หลวงปู่ครูบาผดุง
 • หลวงพ่อครูบาหนู
 • หลวงปู่ครูบาอินถา
 • หลวงปู่ครูบาอินตา
 • หลวงปู่ครูบาอินปั๋น
 • หลวงปู่ครูบาอูปแก้ว
 • หลวงปู่ครูบาจันทร์แก้ว

ด้านหน้าเหรียญ

 • อัญเชิญพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นที่ทราบกันมาแล้วว่าท่านเป็นเลิศทางฤทธิ์ มานั่งตรงกลางอ้างเอาบารมีธรรมทางด้านอิทธิฤทธิ์ ของท่านมาโปรดสัพพะสัตว์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากภัยร้ายชนะมารร้าย ทั้งมวล

ด้านบนหัว

 • น้อมนำพระพุทธเจ้าปางสะดุ้งกลับถือคติกลับร้ายกลายเป็นดี ประทับนั่งเหนือเศียรพระโมคคัลลาน ถือเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสูงสุดไม่มีใครมาเปรียบเทียบได้ อ้างเอาพระบารมีของพระองค์ที่อยู่เหนือจากกิเลสทั้งปวง เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม มาเป็นที่พึ่งที่ระลึก เพราะไม่มีบารมีใครจะสูงส่งและเทียบเท่าพระพุทธเจ้าแล้วในโลกนี้ไม่มี มีพระพุทธรูปอยู่ที่ไหนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ย่อมมีเทวดาคอย อยู่เฝ้าคุ้มครองรักษา แต่เราผู้ศรัทธาต้องอยู่ในศีลในธรรม พึงละเว้นจากการทำชั่ว ประพฤติแต่ทางที่ดีที่ถูก บุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งให้เราได้แคล้วคลาด ผ่อนหนักให้เป็นเบา เบาแล้วก็หายไป ยามภัยมาถึงตัว โดยเฉพาะถือศีล5. ได้ครบไม่มีตายโหง ถือทั้งห้าข้อไม่ได้พึ่งสัจจะอธิฐาน. แบบอย่างครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนมาคือรักษาศีลข้อ5,ข้อ3 ได้จะเป็นการดีมาก เนื้อสัตว์ 10 อย่างที่พระพุทธเจ้าห้ามมิให้ภิกษุมิควรฉันต์ ถ้าเราปฎิบัติตามได้และไม่กินจะเป็นการดีมาก แต่ทุกอย่างต้องตั้งมั่นในความดี มีสติและไม่ประมาทในการดำรงค์ชีวิต

ด้านหลังเหรียญ

 • อัญเชิญรูปพระควัมปติปิดทวารทั้ง 9 ประทับกลางนั่งทับดาบปืนไขว้ (ซึ่งดาบปืนไขว้นี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อสุพจน์ วัดศรีทรงธรรม นครสวรค์ ได้ขอเมตตานำมาใช้บรรจุในเหรียญ)ถือคติที่ว่าปิดทวารทั้ง 9 เป็นมหาอุดนั่งทับดาบปืนลูกระเบิด ทั้งอาวุธเครื่องมือที่เป็นอันตรายถูกข่มสยบเอาไว้ไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้ที่พกหรือบูชาวัตถุมงคลนี้ ไว้กับตัว
 • ล้อมรอบด้วยพระยันต์ตารางล้านนา 12 ยันต์ชื่อว่า 12 มหาไชยชนะสงคราม ใช้ได้หลายประการ
 • ล้อมด้วยคาถาบารมีสามสิบทัศ
 • ล้อมคาถาอาวุธพระพุทธเจ้า
 • คาถาพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธ
 • คาถาคงตัน
 • ฟ้าฟีกหลวง,ฟ้าฟีกน้อย กันฟ้าผ่าแคล้วคลาด
 • ก่าปืน,หัวใจกันคัดกันถอนของ
 • หัวใจศีล
 • พระยันต์กันตู้ลองของร้ายกันคุณไสยมนต์ดำ
 • เป็นต้นฉะนั้นในหนึ่งเหรียญนี้ อ้างเอาคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เอาไว้ในเหรียญเดียวอธิฐานใช้ด้านปกป้องคุ้มครองเป็นหลัก ไม่มีสิ่งไหนจะเป็นสรณะที่พึ่งที่ประเสริฐเทียบเท่าพระรัตนตรัย แล้วไม่มี

พระยันต์ต่างๆ ในเหรียญ

 • หัวใจพระพุทธเจ้า
 • หัวใจพระโมคคัลลาน
 • คาถามหาอุด
 • หัวใจข้าวเปลือกข่ามคงกะพัน
 • หัวใจแคล้วคลาด
 • พระเจ้า16พระองค์
 • หัวใจฟ้าฟีกแคล้วคลาด
 • ฝนแสนห่าชุ่มเย็นและให้ผลด้านแคล้วคลาดปลอดภัย
 • พระเจ้าภาวนาในท้องแม่คลาดแคล้วอันตราย
 • พระเจ้าเตียวจงโขมในพันธุ์ผักกาดบังตัว
 • ก่าสะท้อน ผู้ที่คิดไม่ดีกับเราย้อนกลับเข้าหาตัวเขาเอง
 • แคล้วคลาดหลวง
 • หัวใจพระสัจจะคงกะพัน
 • หัวใจมหาสมัยคงกะพัน
 • หัวใจพระพุทธาปันจ่อง
 • 3เจ่นปืนบ่อออกบ่อเข้า
 • ก่าปืน
 • หัวใจโจรเดินดงแคล้วคลาดกำบังตัว
 • หัวใจรอดทั้ง7
 • หัวใจพระเจ้า5พระองค์
 • หัวใจธาตุทั้ง4
 • หัวใจกรณีย์
เหรียญบาตรน้ำมนต์ตรัยรัตนมหาบุญญาฤทธิ์
เหรียญตรัยรัตนมหาบุญฤทธิ์-ทองแดง

สนใจบูชาทักแชทสอบถามได้เลยครับ

ท่านสามารถเช็คราคาและ
สั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตทันทีผ่าน Shopee

สั่งเหรียญบาตรน้ำมนต์ตรัยรัตนมหาบุญญาฤทธิ์ ผ่าน Shopee ได้ทันที
สั่งเหรียญบาตรน้ำมนต์ตรัยรัตนมหาบุญญาฤทธิ์ ผ่าน Shopee ได้ทันที