ประวัติอาจารย์บุญธรรม น่วมมานา(อาจารย์ป่อง)

อาจารย์ป่อง

ประวัติอาจารย์บุญธรรม น่วมมานา(อาจารย์ป่อง)

อาจารย์บุญธรรม น่วมมานา(อาจารย์ป่อง)
บุตรชายปู่เที่ยง น่วมมานา

อาจารย์ป่องเรียนวิชาอาคมจากปู่เที่ยง ส่วนใหญ่

คุณปู่เที่ยง เรียนวิชามามากนับตั้งแต่

  1. หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา หลวงปู่ทองสืบวิชามาจาก ขรัวตาแสง วัดมณีชลขัณฑ์ และมาทางวิชาของตระกูลสิงหเสนี
  2. ของเจ้าพระยาบดินทรเดชา ศิษย์ของท่านมีหลายคนสืบต่อมา ถ้าพระคือหลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว หลวงพ่อทองสุข เคยเรียนสมัยหนุ่ม ถ้าฆราวาสคือ ปู่แก้ว คำวิบูลย์ อาจารย์แถว กรเดช อาจารย์เจ็ก ปู่เที่ยง และท่านอื่นๆ
  3. ปู่แก้ว คำวิบูลย์ (คุณปู่เที่ยงจะเรียกอาจารย์แก้วว่า พี่แก้วส่วนอาจารย์แก้วจะเรียกปู่เที่ยง ว่า ไอ้ทิดเที่ยง)ตามคำบอกเล่าของอาจารย์ป่อง มีช่วงหนึ่งอาจารย์แก้วบวชแล้วจำพรรษาวัดระฆัง แล้วลาสิกขาไป มีทายาทอยู่ถึงปัจจุบัน
  4. อาจารย์อยู่ เรือลอย เรียนคาถาขนมเปี๊ยะ หรือเรียกว่า คาถามหาคง ของหลวงพ่อศุข ซึ่งคาถานี้อาจารย์อยู่มีคนมาเรียนไม่น้อย อาทิ อาจารย์เจ็ก สามแยกไฟฉาย อาจารย์ปรีชา เอี่ยมธรรม อาจารย์แดง เทเวศน์ เป็นต้น อาจารย์อยู่เป็นลูกน้องเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ตามกรมหลวงชุมพรไปกราบหลวงพ่อศุข ท่านบอกว่า “ไอ้อยู่คนอย่างมึงต้องเป็นอาจารย์คน เอาคาถานี้ไปบทเดียวมึงเป็นอาจารย์คนทั้งชาติ” ประโยคที่หลวงพ่อศุขบอกอาจารย์อยู่ และอาจารย์อยู่เล่าให้อาจารย์ปรีชาโดยตรง
  5. พระสมุห์ชุ่ม วัดอมรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของปู่เที่ยงตอนบวชพระ ในใบเขียนระบุชัดว่า บวชให้สามเณรเที่ยง ใบนี้ยังอยู่ที่บ้านคุณปู่เที่ยง พระสมุห์ชุ่มเป็นศิษย์ หลวงปู่คำ หลวงปู่คำแก่กว่าสมเด็จโตหลายปี สมเด็จโตเรียกหลวงปู่คำว่า หลวงพี่คำพระสมุห์ชุ่ม สอนเรื่องพระยันต์บัว พระยันต์ปาราชิก
  6. คุณตาสวน ญาติของคุณปู่เที่ยงเอง เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รอด วัดนายโรง สอนการทำเบี้ยแก้ตำราหลวงปู่รอด
  7. ปู่ปิ๋ว ญาติผู้ใหญ่ของคุณปู่เที่ยง เอง สอนยันต์พิไชยสงครามที่ตกทอดมาจากวังหน้าให้คุณปู่เที่ยง
  8. อาจารย์หม่อง ประเทศพม่า สอนวิชาหมูทองแดง ยันต์นี้สร้างชื่อให้คุณปู่เที่ยงอย่างมาก หมูแทนการอวตารของพระนารายณ์ ถึงเวลายามว่าง คุณปู่จะท่องเที่ยวไปเรียนวิชาที่ต่างจังหวัดและรอบข้างเช่นพม่าเป็นต้น จึงเป็นที่มาของการสักหมูทองแดงภายหลัง
  9. คุณปู่ชิต เป็นอาจารย์ฆราวาสที่เป็นคนที่มีฐานะมากแต่ภายหลังบั้นปลายมาอยู่วัดทอง คุณปู่จับยามแม่นยำมีญาณหยั่งรู้ เดินผ่านฝนไม่เปียก คุณปู่ชิต เรียนกรรมฐานจาก พระสังวรานุวงศ์ ชุ่ม วัดราชสิทธาราม

ผมนับถือคุณปู่เที่ยง น่วมมานา และอาจารย์ป่อง น่วมมานา ผ่านการแนะนำครูสงวน เอี่ยวสวัสดิ์ ลูกศิษย์คุณปู่เที่ยงปี 2509 ครูเล่าให้ผมฟังเลยศรัทธาส่วนตัว

เล่าสู่กันฟังด้วยความเคารพครับ

ขอขอบคุณข้อมูล คุณหมอฟอร์ด ครับ